Drogi Internauto! Witam Cię bardzo serdecznie na stronie www.znakiiskry.pl/list

Nazywam się Jan Siestrzeńcewicz. Mam 38 lat. Mieszkam w Warszawie z moim bratem Piotrem o 3 lata starszym ode mnie. Pragnę od razu już na wstępie wyrazić moją wdzięczność dla Boga za wiele darów jakie otrzymałeś, ale też pragnę wyrazić współczucie dla sytuacji wielu z Was, bo praktycznie każdy człowiek ma jakieś problemy - ja i mój brat też - jednak łaska Boża w życiu tych, którzy się na nią otwierają rozwiązuje problemy tych ludzi, według słów psalmisty: "Liczne są nieszczęścia, które cierpi sprawiedliwy, ale Pan go ze wszystkich wybawia".

Wiele naszych problemów Pan Bóg rozwiązał a, jak ufam, nierozwiązane są jedynie te, na rozwiązanie których odpowiedni czas jeszcze nie nadszedł. Aby Bóg też w Twoim życiu rozwiązywał wszystkie problemy, trzeba abyś po prostu miłował Boga bezinteresownie dla Niego samego, a  "Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra". Jeśli jeszcze nie masz tej łaski, możesz prosić o nią Boga, a Bóg powiedział: "Proście, a będzie wam dane". Życzę Ci tego bardzo, żebyś miał taką laskę i pragnę na stronie www.znakiiskry.pl podzielić się świadectwem o takiej właśnie łasce w moim (i mojego brata) życiu, abyś widząc analogię do mojej sytuacji też czerpał od Boga takie właśnie miłosierdzie. Na to miłosierdzie, które tu opisuję, zupełnie nie zasłużyłem, jestem tego zupełnie nie godny, dlatego właśnie się to nazywa "łaska".

W naszym życiu - moim i Piotra - ta łaska objawiła się nam jako Iskra Bożego miłosierdzia, właśnie ta Iskra, o której pisze święta siostra Faustyna w swoim Dzienniczku. Mamy na to liczne dowody opisane na stronie internetowej www.znakiiskry.pl . Na tej stronie wymieniamy setki znaków, które Pan Bóg nam dał, szczególnie w ostatnich kilkunastu latach. Odczytujemy to jako znaki czasu w naszym życiu, znaki od Boga. Bóg daje takie znaki wielu ludziom. Co to jest znak Boży? Odkryłem, że znak Boży jest wtedy, gdy zachodzi jedność dwóch rozbieżnych, równoważnych odrębności, a więc jest to taka iskierka przejawy obecności Boga w Trójcy Świętej jedynego. Św. Jan Paweł II opisał to słowami: "Proste zbiegi okoliczności nie istnieją w planach Opatrzności Bożej", czyli są to sytuacje, które często wyglądają jak zbiegi okoliczności, ale nie są przypadkiem, bo stoi za nimi Pan Bóg.

Odnotowałem już ponad dwa tysiące takich sytuacji w moim i Piotra życiu. Obserwując świat, zauważyłem parę przykładów takich znaków w czasach w których przyszło mi żyć. Podaję osiem przykładów takich znaków - tutaj . Pięć z nich jest związane ze świętym Janem Pawłem II, jeden ze świętą siostrą Faustyną, jeden z papieżem Benedyktem XVI, i jeden ze Światowymi Dniami Młodzieży z udziałem papieża Franciszka. To są przykłady trochę innych znaków niż typowe cuda w postaci ingerencji mocy Bożej w materię, jak to jest w przypadku uzdrowień, cudów eucharystycznych i wizji, które to sytuacje są bardziej cudami, natomiast znaki polegają właśnie na tych podobieństwach wyglądających jak zbiegi okoliczności. Nie muszą być przejawem ingerencji Boga w naturę tak, jak to jest w przypadku cudów. Otóż na stronie www.znakiiskry.pl , o której wspomniałem, opisuję liczne takie sytuacje które spełniają warunek znaku, który przytoczyłem, a więc są to zdarzenia takiej samej konstrukcji, jak te osiem przykładów ze świata, o których wspomniałem. Jest to wspaniała łaska, że w moim i Piotra życiu jest tak wiele, setki takich znaków podobnych do tych kilku o których wspomniałem, że zobaczyłem je w świecie, a które okazały się mieć tak wielkie znaczenie dla całego świata.

Wielu świętych miało swój charyzmat, a u nas jest akurat taka łaska. Ojciec Bashabora powiedział: "Nie przywiązujcie się do uzdrowicieli. Bóg działa różnymi drogami". U nas Bóg działa akurat taką drogą, dając nam tak wiele znaków. Dodam też, że praktycznie nigdy nie prosiłem o znak, może raz mi się zdarzyło, a dostałem tych znaków tysiące i za każdym razem, gdy dostałem znak, bardzo się radowałem, często dziękowałem Bogu za to, co już do tej pory uczynił, nie żądając ani trochę więcej takiej mocy nadprzyrodzonej. Są w Ewangelii słowa: "Plemię wiarołomne, żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany", bo nie znak jest celem samym w sobie, tylko celem jest to, co ten znak oznacza, tak jak często chciwością jest pragnąć pieniędzy, które same w sobie są jedynie papierkami - jest to próżne pragnienie. Podobnie ze znakami, mamy troszczyć się o to, co jest spełnieniem woli Bożej, a Bogu mamy zostawić to, jaką drogą to sprawi. Bóg też nam dał odpowiednią wrażliwość psychiczną jako talent do odkrywania wielu znaków, jak powiedział Pan Jezus do Ojca Niebieskiego: "Wysławiam Cię Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi a objawiłeś je prostaczkom". Otóż ja i mój brat Piotr jesteśmy właśnie takimi prostaczkami. Mam takie doświadczenie, że te osoby mądre i roztropne to są z reguły osoby, które skończyły studia, one za bardzo nie dostrzegają tych znaków. My nie byliśmy w stanie skończyć studiów, bo były dla nas za trudne - właśnie jesteśmy tymi prostaczkami. Szczególnie moja osoba jest takim maksymalnie skrajnym prostaczkiem. Nie potrafię skończyć studiów, nie potrafię założyć rodziny, nie potrafię prowadzić samochodu, nie potrafię pracować w zwykłej pracy, dlatego też wyjątkowa jest liczba znaków, które odkryłem i bardzo za tą moją wrażliwość dziękuję Panu Bogu.

Często, gdy opowiadałem to świadectwo właśnie typowym prostaczkom, od razu je dostrzegali i przyznawali, że to są rzeczywiście znaki od Boga. Jest też tak, że z kolei osoby wyjątkowo, skrajnie intelektualne, właśnie te mądre i roztropne osoby, czasem też widzą te znaki, ponieważ biegun prostaczkowości i biegun wyjątkowej intelektualności jednoczą się ze sobą, tak jak Ojciec i Syn jednoczą się w Duchu Świętem. Jako przykład podaję opinię pewnej osoby, księdza z tytułem doktora, który jest jedną z niewielu osób, która tak bardziej zaznajomiła się z całym tym świadectwem. Powiedział: "Jestem pod wrażeniem tego, jak Pan Bóg działa w waszym życiu i ufam, że to świadectwo będzie wsparciem i umocnieniem dla Kościoła.

Iskra Bożego Miłosierdzia, o której wspomniałem, doprowadziła do powstania pięciu wyjątkowych dzieł. Jako, że tą Iskrą jest Jezus Chrystus, to te dzieła są wyjątkowej jakości - mają w sobie Iskrę Bożą. Bóg, jak coś czyni, to czyni to najlepiej. Te pięć dzieł powstało pośród wielu znaków z nieba, znaków opisanych na stronie www.znakiiskry.pl Ja i mój brat jesteśmy tylko ludźmi, ale współpracowaliśmy z ową Iskrą przy powstaniu tych dzieł. Na pozór wielu osobom może się wydawać że te dzieła nie są wyjątkowo wartościowe. To dlatego, że mam z jednej strony zerową wrażliwość na wyraz artystyczny. Te dzieła są więc wyjątkowo nie wyraziste, nie "viral"-owe. Jednak z drugiej strony mam maksymalną wrażliwość na warunki piękna, na estetykę komercyjną, więc te dzieła są wyjątkowej wartości komercyjnej. Dziełami wyrazistymi zachwycają się bardziej jednostki, zaś dzieła komercyjne są pozytywnie odbierane bardziej dopiero przez odbiorcę zbiorowego.

Te wspomniane pięć dzieł to:

- album z muzyką Pop, który nadal czeka na wydanie przez jakąś wytwórnię fonograficzną (piętnaście autorskich piosenek w języku angielskim - z tekstami Piotra i moimi). - jeden z najlepszych, najbardziej przebojowych, najładniejszych albumów muzycznych na świecie ( www.jansiest.pl )

- album
fotograficzny kolorowy - jeden z najładniejszych na świecie, kolorowych albumów fotograficznych zrobiony w odkrywczym, atrakcyjnym stylu (zdjęcia wyjątkowo barwne i kontrastowe), którego nie spotkałem za bardzo nigdzie w internecie ( www.stolicapolski.pl/kolor )


- album fotograficzny czarno-biały - jeden z najładniejszych na świecie czarno-białych albumów fotograficznych ( www.stolicapolski.pl/kontrast )

- zbiór
myśli teologiczno-filozoficznych - w tym tekście z dziecięcą prostotą odpowiadam na najważniejsze, najgłębsze, najtrudniejsze pytania, jakie kiedykolwiek sobie człowiek zadawał ( www.oniebie.pl )

- tekst
i nagranie audio ze świadectwem o znakach Iskry Bożego Miłosierdzia - dzieło, które w pewnym sensie przewyższa pozostałe cztery dzieła razem wzięte. Gdy czytam ten tekst, bardzo często mam skojarzenia z tym, co się u mnie tego dnia wydarzyło. Jest to opowiadanie mocy Bożej ( www.znakiiskry.pl/znaki )

My
sami - ja i Piotr - nie bylibyśmy w ogóle w stanie tego wszystkiego dokonać, i nie byłoby to takie wyjątkowe, gdyby to było jedynie nasze dzieło. Dokonała tego Iskra Bożego Miłosierdzia (którą jest Jezus Chrystus) poprzez nas...

A więc zapraszam Cię serdecznie na stronę www.znakiiskry.pl , i życzę Ci odkrycia przez to wyjątkowego piękna i bogactwa łaski, jaką Bóg może dać człowiekowi, i aby przez te doświadczenie pojawiło się u Ciebie pragnienie podobnego bycia w bliskości z Bogiem, radowania się Jego miłosierdziem już teraz i na zawsze i na całą wieczność w niebie, o co możesz Boga prosić. Tego z całego serca Ci życzę :)

Z opisanym powyżej dziełem jeszcze nie udało się za bardzo nam – mi i mojemu bratu przebić do świata. Uprzejmie prosimy Cię, jeśli możesz okazać jakąś pomoc w tej kwestii, bylibyśmy bardzo wdzięczni. Jeśli masz jakiś pomysł czy radę, zapraszam do kontaktu – Tel: 502 117 532, e-mail: john.siest@gmail.com

 

Serdecznie Cię pozdrawiam.

 

Jan (i Piotr) Siestrzeńcewicz

www.znakiiskry.pl